ไม่พบผลการค้นหา
ธรรมนัสระบุ แปลงสปก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม เตรียมประกาศราชกิจจาฯ แล้ว คาดเริ่มต้นได้ ม.ค.67 ด้านไชยาลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกร เตรียมพื้นที่ ครม.สัญจรครั้งแรก

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ วัดสว่างชัยศรี อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยเข้าเยี่ยมชมการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้านและเยี่ยมชมตลาดชุมชน ยลวิถีชาวบ้าน กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง ตรา ๑ เดียว, ตรวจดูความเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1/2566 ในพื้นที่จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค.2566 นี้

ไชยายังได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้รับฟังปัญหาของกลุ่มสมัชชาเกษตรกร ภาคอีสาน (สกอ.) นำโดยนายศักดา กาญจนเสน และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรภาคอีสาน (สพอ.) นำโดยนางบุรี อาจโยธา พร้อมกับพี่น้องเกษตรกรจากจังหวัดอุดรธานี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งกลุ่มเกษตรกรมีข้อเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรฯ เยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนราษีไศล และฝายห้วยหลวง เยียวยาไร่ละ 32,000 บาท จำนวน 225 แปลง รวมถึงฝายกุมภวาปี ไร่ละ 10,000 บาท จำนวน 222 แปลง ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯ ได้รับหนังสือจากกลุ่ม สกอ. และ สพอ. โดยจะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ รวมถึงหาทางช่วยเยียวยาต่อไป


แปลง สปก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ม.ค.67 

ด้านร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่หนองคายพบปะเกษตรกร ชี้แจงและมอบนโยบายเรื่องการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร จำนวน 30 ราย รวมกว่า 540 ไร่ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และต้นกล้าผัก ให้กับตัวแทนชุมชน 

นอกจากนี้ ยังตรวจเยี่ยมการให้บริการรับคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมเน้นย้ำถึงแนวทางการเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร ที่มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสิทธิและแหล่งทุนมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดหนองคายมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 1.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 64 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด อำเภอเฝ้าไร่และอำเภอโพนพิสัย มีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.83 ของพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินทั้งจังหวัด

ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ก็ได้ร่วมลงพื้นที่ พร้อมเปิดจุดบริการรับยื่นคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบาย รมว.เกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนฮั่วเคียวกวงฮัก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคายมารับบริการจำนวนกว่า 1,000 ราย

ต่อมา รมว.เกษตรลงพื้นที่อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เยี่ยมชมการให้บริการรับคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ประกาศข่าวดี การเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็น "โฉนดเพื่อการเกษตร" ได้ลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ฟันธง ม.ค. 67 เกษตรกรได้รับโฉนดพร้อมกันทั่วประเทศ

"เรื่องเอกสารสิทธิ์เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความมั่นคง ซึ่งการเปลี่ยนจาก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ตอนนี้ทำได้แล้ว โดยเมื่อวานนี้ (1 ธ.ค. 66) ได้ลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 15 ธ.ค. นี้ จะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับโฉนดพร้อมกันทั่วประเทศไทยในวันที่ 15 ม.ค. 67 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการจัดทำโฉนดต้นไม้ ที่เป็นไม้เศรษฐกิจที่จะสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งหลังจากทำเรื่องโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว จะทำเรื่องโฉนดต้นไม้ต่อไป" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว