ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงมหาดไทยประกาศราชกิจจานุเบกษา ลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง เริ่มวันที่ 2 พ.ย. 2562 - 24 ธ.ค. 2563

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง) เปิดเผยว่า หลังจาก ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดภาระให้แก่ประชาชน ด้วยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนจดจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการจดทะเบียนการโอน และการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ต้องเป็นที่อยู่อาศัยทำนิติกรรมในคราวเดียวกัน ขณะนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้ว เริ่มตั้งแต่ 2 พ.ย. 2562 ต่อเนื่องถึงวันที่ 24 ธ.ค. 2563 

ทั้งนี้ นายชาญกฤช กล่าวเพิ่มเติมว่า หากยื่นกู้ ธอส. เต็มวงเงิน 3 ล้านบาท ภาระค่าธรรมเนียมการโอนบวกกับภาระค่าธรรมเนียม จดจำนอง จากราคา 90,000 บาท ลดเหลือเพียง 600 บาทเท่านั้น จากนี้ไปแรงซื้อบ้านที่อั้นอยู่ไม่ยอมตัดสินใจซื้อขายจะเริ่มขึ้นตั้งแต่มาตรการมีผลบังคับใช้ โดยหลังจากนี้ได้นัดประชุมหารือกับ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสรุปรายละเอียด การจัดแคมเปญร่วมกับหน่วยงานรัฐในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาฯ ลด แลก แจกแถม ในการขายบ้านอยู่อาศัยโค้งสุดท้ายปลายปี ในวันที่ 6 พ.ย. 2562

อ่าน : ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ที่นี่