ไม่พบผลการค้นหา
เครือข่ายแผงลอยฯ จี้ รัฐบาลเร่งรัดการตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม หลังจากกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ นำเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แถลงข่าวการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของหาบเร่แผงลอย

ศิระ.jpg
  • เครือข่ายแผงลอยไทยฯ ยื่นหนังสือผ่าน "สิระ เจนจาคะ" ส.ส.พลังประชารัฐ

โดยหนังสือร้องเรียนอ้างถึงนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาที่มี 12 ด้านและ 12 เรื่องเร่งด่วน หนึ่งในนั้นคือการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยจะลดข้อจำกัดการประกอบอาชีพที่ระบุให้ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนนนั้น แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยเครือข่ายฯ จึงเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำเนินการใน 3 เรื่องประกอบด้วย

1. เร่งรัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยโดยด่วน เพราะที่ผ่านมามีการยกเลิกการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาปากท้องของประชาชน ทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

2. การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้น ขอให้รัฐบาลกำหนดให้ผู้ค้า, ผู้ซื้อ, ผู้ใช้ทางเท้า, ชุมชน, นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาและเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

3.ขอให้จุดที่ทำการค้าซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วทั้งที่เป็นจุดผ่อนผัน, จุดผ่อนปรน รวมถึงจุดทบทวน ให้ได้รับสิทธิและโอกาสในการทบทวนและพิจารณาหมายจากรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดร่วมกันจากทุกฝ่ายโดยเท่าเทียม

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ จึงเรียกร้องตามความจำเป็น ว่าต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยดังกล่าว และทางเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการจัดระเบียบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: