ไม่พบผลการค้นหา
มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดพิจารณาปิดสถานบริการหากสถานการณ์โควิด-19 ไม่คลี่คลาย พร้อมเข้มทุกจุดผ่านด่านประเทศเพื่อนบ้าน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวที่ประชุม เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงมาตรการเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด/อำเภอ งดออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ไปแล้วนั้น

มาตรการนี้ทำเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด จึงได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ (จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนพิเศษ จุดผ่อนปรนการค้า จุดผ่านแดนชั่วคราว ท่าอากาศยานและท่าเรือระหว่างประเทศ และด่านตรวจคนเข้าเมือง) ดำเนินการคัดกรองคนต่างด้าวและคนไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านช่องทางดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเข้มงวด

โดยให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เข้าร่วมดำเนินการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดปริมณฑลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว) ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด หากสถานการณ์ไม่คลี่คลายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาสั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการต่อไป


พ่อเมืองเชียงใหม่สั่งปิดสถานบริการถึง 1 เม.ย. 63 - พบผู้ป่วยแล้ว 1 ราย

จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยออกเป็นคำส่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งดังกล่าวให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 1 เม.ย. 2563 ได้แก่ 1.สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ. ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ 2.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (ร้านสปา,ร้านนวดเพื่อสุขภาพ,ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม), 3.ร้านคาราโอเกะ, 4.ร้านเกมส์, 5.สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย(ฟิตเนส), 6.สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร), 7.โซนอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กเล่นในห้างสรรพสินค้า, 8.ตลาดถนนคนเดิน ขณะเดียวกันให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ได้แก่ สนามมวย ,สนามม้า และสนามชนไก่

เชียงใหม่.jpg
  • นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขณะแถลงข่าว

ขณะที่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ที่ผ่านมาที่เริ่มทำการเฝ้าระวังและคัดกรองจนถึงล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สะสมรวมทั้งสิ้น 374 ราย ซึ่งในช่วงแรกมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1 ราย ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว กระทั่งล่าสุดเพิ่งมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย และมีผู้ป่วยที่มีแนวโน้มแต่อยู่ระหว่างรอยืนยันผลอีก 5-6 ราย 

โดยที่ในส่วนของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1 รายล่าสุดนั้นพบว่า มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด ผู้อื่นอีกจำนวนหนึ่ง แบ่งเป็น กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ประมาณ 20 คน ที่ต้องกักตัวเองรอดูอาการ 14 วัน และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ประมาณ 20 คน ที่ต้องทำการตรวจสารคัดหลั่งเพื่อหาเชื้อทันที และถึงแม้ผลจะเป็นลบก็ยังต้องกักตัวเองรอดูอาการอีก 14 วัน 

สำหรับมาตรการ ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นความจำเป็นเพราะพบว่า มีเคสผู้ติดเชื้อมาจากต่างพื้นที่ที่ไม่ใช่ต่างประเทศ ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับมาตรการตามสถานการณ์ ซึ่งยอมรับว่าตลอดช่วง 2 สัปดาห์นี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของผู้คนอยู่บ้าง แต่จะช่วยทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ปัญหา จนขี้คลายไปในทางที่ดีได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น


"โคราช" สั่งปิดสถานบริการ สนามกีฬา และสวนสัตว์ 14 วัน หนีโควิด-19

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ว่าฯ เป็นประธานได้ออกประกาศคำสั่งให้สถานบันเทิง เเละสถานบริการต่างๆ อาทิ โรงหนัง นวดแผนโบราณ-สปา ร้านเกมส์-อินเทอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ สวนสนุก สวนสัตว์ สวนน้ำ สระว่ายน้ำ รวมถึงสนามม้า สนามมวย และสนามไก่ชน งดจัดเเข่งขันกีฬาทั้งหมด โดยให้ปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563 เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อและความปลอดภัยของประชาชน 

ย่าโม.jpg


ทั้งนี้ จ.นครราชสีมา ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วจำนวน 2 ราย รายแรก เป็นนักศึกษาหญิง อายุ 22 ปี เพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร และรายที่ 2 เป็นแม่ค้าอายุ 30 ปี เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศกัมพูชา ทั้ง 2 ราย เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย รวมจำนวน 83 ราย ขณะนี้ให้กักตัวอยู่ในบ้านตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจอาการอย่างใกล้ชิด


ปราจีนฯ สั่งปิดผับ บาร์ ร้านเหล้า แม้แต่ปิ้งย่างเกาหลี 

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สั่งการให้ น.ส.จุฑามาส บัวเผื่อน จ่าจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกอำเภอในพื้นที่ที่มีสถานบริการ โดยเบื้องต้นได้ทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการ หรือร้านที่เข้าข่ายที่จะต้องปิดการบริการ ไม่ว่าจะเป็น ผับ บาร์ ร้านเหล้า ร้านคาราโอเกะ ร้านนวดแผนโบราณ หรือร้านอาหารที่คล้ายสถานบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านปิ้งย่าง ที่มีการแสดงดนตรี ได้รับทราบถึงข้อกำหนด ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และขอให้ความร่วมมือกับทางการ โดยผู้ว่าฯ สั่งให้ปิดทำการ 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มี.ค 63 หรือ จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย 

ปิ้งย่าง.jpg


พ่อเมืองอุบลฯ สั่งปิดสถานบันเทิง หากพบฝ่าฝืนปรับ 1 แสนบาท

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีคำสั่งลงวันที่ 18 มี.ค. 2563 ให้สถานบันเทิง บาร์ ผับ นวดแผนโบราณ ร้านฟิตเน็ก ร้านเกมส์ออนไลน์ โรงมหรสพ (โรงหนัง) รวมถึงสนามมวย สนามพนันไก่ชน สนามพนันปลากัด ตลาดนัด และถนนคนเดิน ให้ปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มี.ค. 2563 ตามมาตรการใช้ยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล และตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 35 (1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Jetts Fitness-เจ็ทส์ ฟิตเนส-ฟิตเนส-ออกกำลังกาย-ลู่วิ่ง


ผู้ว่าอุดรฯ สั่งปิดสถานบันเทิง-ฟิตเนส-สนามม้า-บ่อนไก่-นวดไทย

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าที่ประชุมก็มีมติให้ปิดสถานบริการ 23 แห่ง และสถานบันเทิงคล้ายสถานบริการ, ปิดสนามชนไก่ 35 แห่ง, ฟิตเนส-สปา, โรงภาพยนตร์, ถนนคนเดิน, นวดแผนไทย และงดการแสดงสินค้า เป็นเวลา 14 วัน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติปิดสถานบริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และให้จังหวัดพิจารณาเอง โดยผู้ว่าฯ กล่าวว่า อุดรธานีเป็นเมืองใหญ่ มีสภาพเป็นเมืองหลัก ที่ผ่านมาอุดรธานีทำงานเชิงรุก แม้มีผู้เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงจำนวนมาก เราก็พร้อมจะรับลูกหลานกลับบ้านทุกคน ผู้เดินทางกลับมาก็กักตัวที่บ้าน มีทีมเฝ้าระวังต่อเนื่อง ถึงวันนี้ยังไม่พบผู้ป่วย การประชุมวันนี้อยากรับฟังความคิดเห็น ทำอย่างไรเราจะมีมาตรการป้องกัน หรือหากมีมาก็จัดการได้ทันที หรือมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อไม่ไปกระทบกับชีวิตประชาชนมากเกินไป

จังหวัดนนท์ สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว 18 - 31 มี.ค. 2563

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่น มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 จึงมีคำสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค. 2563 ทั้งสิ้น 14 แห่ง และให้ปิดสนามมวย, สนามกีฬา, สนามชนไก่ และสนามประลองไก่หรือสถานที่ซ้อมประลองไก่เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้หากผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

ชมรมผู้ประกอบการหาดป่าตอง พร้อมปิดให้บริการ 14 วัน

ชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิพัฒนาป่าตอง ร่วมกัน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนบางลา และบริเวณชายหาดป่าตอง โดยความร่วมมือของสถานีตำรวจภูธรป่าตอง มูลนิธิพัฒนาป่าตอง ชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ผู้ประกอบการหน้าหาดป่าตอง หน่วยงานและประชาชนต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดบนถนนบางลา ผับ บาร์ และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งฉีดล้างพื้น ล้างถนน พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อกำจัดเชื้อโรคทั้งหมดในถนนบางลา และร่อนทราย เก็บขยะ ก้นบุหรี่ บนหาดทรายหน้าหาดป่าตอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อทำความสะอาดพื้นที่สำคัญในบริเวณป่าตอง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำต่อประชาชน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดและปลอดภัยต่อประชาชนทั้งหมดในป่าตองและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่หาดป่าตอง

ป่าตอง.jpg


นอกจากนี้ทางมูลนิธิพัฒนาป่าตองและชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง ยังได้ร่วมกันจัดตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 2 จุด คือบริเวณต้นซอยบางลาและท้ายซอยบางลาหาดป่าตอง ซึ่งจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงเป็นปกติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยการปิดสถานบันเทิง 14 วัน ระหว่างวันที่ 18-31 มี.ค. นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :