ไม่พบผลการค้นหา
รมช.พาณิชย์ปลุกนักวิจัยไทยทำนวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย เผย 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยยื่นคำขอสิทธิบัตรหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงวัยเฉลี่ยปีละ 7.5 ฉบับ

​นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เร่งส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเป็นตัวช่วยวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฟรี พร้อมจัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด​​

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มตัว โดยรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากกำลังขาดคนดูแล ขาดปัจจัยช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต และส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และพบว่าประเทศไทยยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบสิทธิบัตรอยู่น้อยมาก 

โดยจากรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมสูงอายุของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยในสาขาดังกล่าวเฉลี่ยปีละ 7.5 ฉบับ ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม อาจมองว่าจุดนี้เป็นโอกาสที่ดีของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย เพราะยังมีช่องว่างให้สามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต จึงได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุให้ตรงตามความต้องการของตลาดและบริบทของไทย โดยเฉพาะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบออโตเมชัน คือนางสาวประวีร์ ชนัฐชวริน หนึ่งในทีมผู้ร่วมพัฒนา "หุ่นยนต์ดินสอ" ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มาให้คำปรึกษาแบบรายต่อราย พร้อมการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด