ไม่พบผลการค้นหา
ป้ายสนามกอล์ฟจอมพล ป. ถูกเปลี่ยนชื่อ หลังอนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพิ่งถูกรื้อ - ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 13 ยืนยันว่า เป็นนโยบายของกองทัพบก

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. มีรายงานว่า ในเพจเฟซบุ๊กเรารัก "ลพบุรี" ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่าย ป้ายชื่อ "สนามกอล์ฟจอมพล ป." ที่ มณฑลทหารบกที่ 13 จ.ลพบุรี ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อ "ศูนย์พัฒนากีฬา"

49551986982_c0f2b98020_o.jpg
  • ภาพที่ถูกเผยแพร่ในกลุ่ม เรารัก "ลพบุรี"

ขณะที่ ประชาไท รายงานว่า ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 13 หรือ สนามกอล์ฟจอมพล ป. ยืนยันว่า เป็นนโยบายของกองทัพบก ต่อไปจะเรียกสนามกอล์ฟแห่งนี้ว่าศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 13 จะไม่เรียกสนามกอล์ฟจอมพล ป. พร้อมยืนยันว่านโยบายของกองทัพบกนั้นมีมานานแล้ว และเปลี่ยนทั่วประเทศ เป็นศูนย์พัฒนากีฬากันหมด

ก่อนหน้านี้ อนุสาวรีย์จอมพล ป. ที่อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บก.สปท. ได้ถูกย้ายออก รวมถึง ป้ายพิพิธภัณฑ์บ้านจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ จ.เชียงราย เหลือเพียง ข้อความ "ศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาตร์"

จอมพล ป. พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) หนึ่งในคณะราษฎร ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราชย์มาเป็น ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ หรือที่เรียกกันว่า 'ปฏิวัติ 2475' เขายังเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคือ 14 ปี 11 เดือน 18 วัน จอมพล ป. ผู้นี้ยังมีความสำคัญกับการเมืองไทยอย่างมาก รวมถึงมรดกสำคัญของจอมพล ป. และคณะราษฎร หลายอย่างยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แม้บางส่วนจะถูกรื้อ และลบหายไปในช่วงเวลานี้

golf001.jpg
  • ภาพสนามกอล์ฟจอมพล ป. จากเว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 13

สนามกอล์ฟเคยถูกเปลี่ยนชื่อก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ มณฑลทหารบกที่ 13 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563) ระบุ ถึงประวัติของ สนามกอล์ฟจอมพล ป. เดิมเรียกว่า สนามกอล์ฟจังหวัดทหารบกลพบุรี ได้เริ่มมีการสำรวจและบุกเบิกพื้นที่เพื่อวางพื้นฐานการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสนามกอล์ฟให้เข้าสู่ระดับมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ.2512 ในสมัยของพลตรียุทธ วราทร เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกลพบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนภายในจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้น โดยใช้พื้นที่ของมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นพื้นที่ก่อสร้าง ในระยะเริ่มแรกสนามกอล์ฟจังหวัดทหารบกลพบุรีได้ก่อสร้างจำนวน 9 หลุม ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ในสมัยของ พล.ต.ชัยศรี ตระกูลแพทย์ เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกลพบุรี ได้มีการเปลี่ยนแปลงสนามจาก 9 หลุม เป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุม ซึ่งออกแบบโดยพล.ต.วีระยุทธ เพชรบัวศักดิ์ ดำเนินการก่อสร้างโดยกองพลพัฒนาที่ 1 เมื่อเดือน ก.ย. 2533 แล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ย. พ.ศ.2534 รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี และได้เปิดให้สมาชิกใช้บริการได้ตั้งแต่ 23 ก.ย. 2534 เป็นต้นมา

พร้อมกันนี้ ได้เปลี่ยนชื่อสนามจาก "สนามกอล์ฟจังหวัดทหารบกลพบุรี" เป็น "สนามกอล์ฟจอมพล ป." ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ต่อมาในปี พ.ศ.2554 กองทัพบกได้มีนโยบายในการดำเนินการและบริหารงาน ศูนย์พัฒนากีฬาของหน่วยภายในกองทัพบก เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้ออกเป็นระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก พ.ศ.2554 และให้หน่วยที่มีสนามกอล์ฟ แปรสภาพเป็นศูนย์พัฒนากีฬา และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ 13" (สนามกอล์ฟจอมพล ป.) โดยมีพลตรี ดำริห์ สุขพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ 13

ข่าวที่เกี่ยวข้อง