ไม่พบผลการค้นหา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษาทำเอ็มโอยูร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ งานวิจัย ข้อมูลผู้รับทุน-กู้ยืม ต่อยอดการขยายโอกาสการศึกษาเด็กยากจนมีทุนเรียนต่อหลัง ม.3

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษา หรือ กสศ. เปิดเผยว่า ในวันนี้ (29 ม.ค.2563) กสศ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลผู้รับทุนและผู้กู้ยืม 

โดยทั้ง 2 กองทุนเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน แต่มีความต่างในรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย และเงื่อนไข อาทิ ด้านระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย กสศ. ดูแลเด็กและเยาวชนในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งในปีงบประมาณปี 2563 กำลังทำโครงการนำร่อง ขยายโอกาสการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มอาชีวศึกษา หรือสายอาชีพ ในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มเติม ขณะที่ กยศ. มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ขึ้นไป ถึงระดับปริญญาตรี และผู้ที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หรือ สายอาชีพ (อายุ 15-25 ปี) 

ความต่างอีกประการ คือ กสศ. มีเป้าหมายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือเยาวชนกลุ่มที่ยากจนที่สุดของประเทศ ซึ่งมีปีละประมาณ 1 แสนคน รวมถึงพัฒนาคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพครูและสถาบันการศึกษา ขณะที่ กยศ. มีเป้าหมายสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ด้านงบประมาณ หรือ เงินทุนในการบริหารจัดการกองทุน กสศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายปี ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีวงเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อนำมาจัดสรรทุนการศึกษาแก่เยาวชนเป้าหมาย 8-9 แสนคน ขณะที่ กยศ. มีเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน ไม่ได้ใช้เงินจากพ.ร.บ. งบประมาณแล้ว ซึ่ง กยศ.มีเงินในกองทุนเฉลี่ยปีละ 20,600 ล้านบาท ดูแลผู้กู้ยืมเฉลี่ยปีละ 6 แสนคน 


กระทรวงการคลังแถลงข่าว
  • ผู้จัดการ กยศ.และ ผู้จัดการ กสศ.ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

"เงินกองทุนของ กสศ. ไม่มาก ปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท เรามีหน้าที่หานักเรียนที่ยากจนที่สุดในรุ่น เป็นการให้ทุนการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา ส่วนเอ็มโอยูนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน" นายสุภกร กล่าว

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เปิดเผยว่า กยศ. ดูแลสนับสนุนเงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ชั้น ม.4 อาชีวศึกษา ถึงปริญญาตรีทั้งหมด ปัจจุบันผู้กู้ยืมในระบบทั้งหมด 6 ล้านคน วงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 6 แสนล้านบาท ส่วนความร่วมมือกับ กสศ. ในวันนี้ (29 ม.ค. 2563) เป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา 

"คนที่จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เป็นเด็กยากจนมีปีละประมาณ 4-5 แสนคน ถ้าพวกเขาอยากเรียนต่อ และไม่มีเงินทุนการศึกษาจาก กศส. แล้ว เขาก็สามารถมาใช้ช่องทางเงินกู้ยืมจาก กยศ.ได้เลย และทางเราก็ไม่ต้องซักประวัติอะไรมาก เนื่องจากเรามีการแมตช์ข้อมูลกับ กสศ. แล้ว" นายชัยณรงค์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :