ไม่พบผลการค้นหา
'ปิยบุตร' บรรยายเวทีสัมมนาเวทีประชาคมอาเซียน ชี้นับแต่ไทยเกิดรัฐประหารเมื่อปี 49 ทำประเทศไทยถดถอยในประชาคมอาเซียน ย้ำถ้ารัฐประหารดีจริง ประเทศพัฒนาแล้ว

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง นายปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ระบุในเวทีประชาคมอาเซียน ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยเคยเป็นผู้นำเรื่องสิทธิเสรีภาพในภูมิภาค เช่น ในช่วงการเจรจาเขมร 3 ฝ่าย การดำเนินนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า การธำรงสันติภาพในช่วงการก่อตั้งประเทศติมอร์ตะวันออก

แต่ภายหลังการรัฐประหารโดยทหารเมื่อปี 2549 เป็นต้นมาความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนมีความลดน้อยถอยลง จนกระทั่งผู้นำของประชาคมอาเซียนกลายเป็นอินโดนีเซีย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสิทธิมนุษยชน

“อายุของรัฐธรรมนูญไทยเฉลี่ยคือ 4 ปี หรือเท่ากับประเทศไทยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญในระยะเวลาพอๆ กับฟุตบอลโลก 1 ครั้ง เรามักจะถูกทำให้เชื่อว่าการเมืองมีความขัดแย้งจึงต้องนำทหารเข้ามา แต่ในความจริงแล้ววงจรความขัดแย้งเกิดขึ้นจากทหารเมื่อกองทัพทำรัฐประหาร ซึ่งไม่ใช่ทางออกของประเทศ เพราะถ้าการทำรัฐประหารดีจริง ประเทศไทยกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เพราะมีรัฐประหารบ่อยที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ตลอด 4 ปีเศษที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วว่าปัญหาต่างๆ ของประเทศไทยไม่สามารถแก้ได้ด้วยการปกครองโดยทหาร” นายปิยบุตร กล่าว

นายปิยบุตร กล่าวถึงแนวโน้มรูปแบบของงานในอนาคตว่า งานจะมีการใช้เวลาและแรงงานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น รูปแบบงานจะมีความอิสระและไม่ยึดติดอยู่ในรูปแบบเดิม มีการเคลื่อนที่มากขึ้นและมีการออกไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น รูปแบบการบริหารงานแบบการรวมศูนย์อำนาจจึงไม่ตอบโจทย์ ขณะเดียวกันก็จะมีการแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือ AI แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีงานอีก 3 ประเภทที่ไม่สามารถทำแทนได้ คือ 1.Hand หมายถึงงานที่ใช้ฝีมือละเอียดอ่อน 2. Head งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น งานศิลปะ และ 3. Heart งานที่ต้องใช้ทักษะทางสังคม หรือหัวใจในการให้บริการผู้คน 

“แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีพื้นที่เปิดให้คนสามารถสร้างสรรค์ ซึ่งการสร้างสรรค์แบบนี้ไม่สามารถเกิดได้ในประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และมีกฎหมายจำนวนมากที่เอื้อให้กลุ่มทุนผูกขาดเพียงไม่กี่กลุ่ม” นายปิยบุตร กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง