ไม่พบผลการค้นหา
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ประเมินคนตกงานเพิ่มอีกกว่า 1 ล้านคนในไตรมาสที่ 2/2563 เหตุล็อกดาวน์คุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชี้สถานการณ์แรงงานจะกลับสู่ภาวะปกติต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คาดการณ์ว่า ในไตรมาสที่ 2/2563 ประเทศไทยจะมีอัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง หรือ แตะร้อยละ 4 จากเดิมที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 1 ของกำลังแรงงานทั้งในและนอกระบบทั้งประเทศกว่า 38 ล้านคน หรือจะมีแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1.4 – 1.5 ล้านคน ซึ่งถือว่าสูงกว่าวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี 2551 โดยเฉพาะในภาคแรงงานในภาคบริการ และภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างก็ตาม แม้ว่าทยอยผ่อนปรนให้ธุกรกิจกลับมาเปิดบริการได้แล้วบางส่วน แต่ยังประเมินว่าอัตราการว่างงานจะยังไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นในทันที ซึ่งยังต้องใช้เวลาอีกนาน โดยเฉพาะหากจะให้อัตราการว่างงานกลับมาอยู่ที่ร้อยละ 1 ของกำลังแรงงานทั้งหมด คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยอีก 2 ปี หรือถึงช่วงสิ้นปี 2565

นายอมรเทพ แนะนำว่า มาตรการที่ชะลอการจ้างงาน และลดผลกระทบการว่างงานที่เกิดขึ้น อยู่ที่ภาคธุรกิจว่าจะสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐได้หรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการผ่อนปรนของทางนโยบายภาครัฐ

ขณะเดียวกันมาตรการในการลดภาษี และลดเงินสมทบประกันสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือมาตรการทางการเงินในการช่วยประคองธุรกิจ โดยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงอย่างคลอบคลุม ในส่วนของภาคแรงงาน ต้องมีการปรับตัว เรียนรู้ และเพิ่มทักษะให้ทันกับสถานการณ์ด้วยเช่นกัน