ไม่พบผลการค้นหา
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. 63 ลดต่ำสุดในรอบ 11 ปี เหตุผู้ประกอบการกังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 และภัยแล้ง คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ายังไม่ดีขึ้น หวั่นเอสเอ็มอีปิดกิจการเพิ่ม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 75.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 88.0 ในเดือนมีนาคม 2563 โดยค่าดัชนีฯ ต่ำสุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 โดยเป็นการปรับตัวลดลงในทุกขนาดอุตสาหกรรมทั้งขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยมีสาเหตุจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้การใช้จ่ายและการบริโภคลดลงโดยเฉพาะสินค้าคงทน ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายชะลอการผลิต การลงทุน และลดการจ้างงาน อีกทั้งยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นอกจากนี้ปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อรายได้และกำลังซื้อในภาคเกษตร

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเช่นกัน อยู่ที่ระดับ 88.8 ต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการประกอบกิจการในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูง จากปัญหาเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวภายหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างทั่วโลก และยังไม่มั่นใจจว่าวิกฤตโควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่

ทั้งนี้นายสุพันธุ์ ระบุว่า ปัจจุบันการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลอบคลุม โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กว่าร้อยละ 50 เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน เนื่องจากติดเงื่อนไขหลายด้าน ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องปิดกิจการและจะส่งผลต่อการจ้างงานในอนาคต ดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเอย่างเร่งด่วน เนื่องจากผู้ประกอบการที่ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์กว่า 5 แสนราย ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี