ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - กระแสลม ‘อำนาจนิยม’ พัดแรงทั่วโลก - Short Clip
Mar 27, 2021 05:30

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2564

ระบอบปกครองในหลายประเทศฉวยโอกาสอ้างเหตุโรคระบาด ลดทอนความโปร่งใส เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ออกข่าวบิดเบือน ปิดกั้นข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล และสกัดกั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog