ไม่พบผลการค้นหา
สุมหัวคิด - วัคซีนมาถึงไทย เมื่อไรจะถึงเรา ?? - Short Clip
Feb 25, 2021 14:05

รายการ สุมหัวคิด ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

แม้ไทยจะได้รับวัคซีนโควิดล็อตแรกมาแล้ว แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการฉีด ซึ่งใครจะฉีดก่อน-ฉีดหลัง และฉีดเมื่อไหร่นั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่รับผิดชอบจะเป็นผู้พิจารณา โดยล็อตแรกนี้จะกระจายไปยังกลุ่มเสี่ยงใน 13 จังหวัดก่อน แต่เมื่อได้รับวัคซีนเยอะกว่านี้รัฐบาลควรกระจายการฉีดอย่างมียุทธศาสตร์ เช่นต้องตั้งเป้าว่าจะฉีดเพื่อควบคุมโรคหรือฉีดเพื่อเปิดการท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน ย่อมมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่ง ที่จะยังไม่ได้รับการฉีดทันที เพราะต้องรอการจัดลำดับจากฝ่ายที่รับผิดชอบก่อน ตอนนี้จึงเริ่มมีคำถามตามสภากาแฟว่า “วัคซีนมาถึงไทย เมื่อไรจะถึงเรา ?”Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
182Article
76558Video
0Blog