ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - ประเทศปลายแม่น้ำโขงเดือดร้อนจากเขื่อนในจีน - Short Clip
Oct 4, 2020 05:33

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2563

จากข้อมูลของกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล World Wide Fund for Nature หรือ WWFระบุว่า ลุ่มน้ำโขงมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก แม่น้ำสายนี้ยังหล่อเลี้ยงผู้คนในประเทศ ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม กว่า 60 ล้านชีวิต

ที่ผ่านมา ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม มีข้อตกลงร่วมกันในการใช้น้ำจากแม่น้ำโขง โดยตั้งคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงและมีข้อตกลงแม่น้ำโขง ที่ทุกประเทศเข้ามาเป็นสมาชิก ยกเว้น จีนและพม่า ที่ไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิก แต่คณะกรรมมาธิการแม่น้ำโขง ไม่เคยทักท้วงจีนเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน ส่วนประเทศสมาชิกที่เคยทั้งท้วงคือเวียดนาม แต่สำหรับรัฐบาลประเทศไทย ไม่เคยทักท้วงอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลจีน Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog