ไม่พบผลการค้นหา
สุมหัวคิด - 86 ปี ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญไทย ล้าหลังไป 40 ปี - Short Clip
Dec 13, 2018 08:42

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ นักวิชาการด้านการเมืองไทย ระบุ ความคาดหวังของรัฐประหารทุกครั้ง ที่มุ่งหวังเดินหน้าไปสู่ก็คือการแต่งตั้งนายทหารเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น พอเราดูรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มันต้องกลับไปดู ปี2490 เป็นต้นมา แล้วเวลาเขารัฐประหารนี่ รูปแบบของการรัฐประหาร อะไรทั้งหมดเลย ทุกครั้ง มันย้อนกลับไปที่จอมพลสฤษฐ์ ปี 2501

ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ รองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬฯ ระบุ การออกแบบให้ ส.ส. กำหนดให้นายกรัฐมนตรี ต้องเป็น ส.ส. หลักการนี้มันคือหลักการยึดโยงกับประชาชน การเชื่อมฝ่ายบริหารกับประชาชน ซึ่งถ้าปราศจากการเชื่อมโยงตรงนี้ มันใกล้ประธานาธิบดี 

ชมคลิปเต็มรายการสุมหัวคิด : 'ผลพวงรัฐธรรมนูญปี 60' ได้ที่ https://www.voicetv.co.th/watch/HkVMAIj1N


Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog