ไม่พบผลการค้นหา
มองโลกมองไทย - จำเป็นต้องลิดรอนสิทธิเสรีภาพ เพื่อสะกัดโรคระบาด - FULL EP.
Apr 12, 2020 05:30

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 12 เมษายน 2563

แต่ละประเทศรับมือการแพร่ระบาดด้วยมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพแตกต่างกัน บางประเทศใช้มาตรการเข้มข้น เน้นการควบคุมโรคมากกว่าสิทธิมนุษยชน บางประเทศใช้มาตรการผ่อนปรน คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ

ขณะที่บางประเทศพยายามใช้มาตรการที่ให้ความสำคัญกับทั้งการสู้กับไวรัสและการเคารพสิทธิเสรีภาพ ส่วนประเทศไทยติดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog