ไม่พบผลการค้นหา
"มีเงินแต่ไม่มีปัญญาซื้อ" บทเรียนความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต
Apr 11, 2020 12:38

'กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา' รองผู้อำนวยการ มูลนิธิชีววิถี ชี้ 'ความมั่นคงทางอาหาร' ต้องประกอบด้วย การเข้าถึงอย่างสะดวกและช่องทางที่หลากหลาย แต่ไทยมีปัญหาทั้งสองมิติซึ่งสะท้อนออกมาในภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างชัดเจน

อ่านต่อ : https://voicetv.co.th/read/nz9WVEejY