ไม่พบผลการค้นหา
อีสานมุมใหม่ ตอน 5: ธุรกิจเล็กใจใหญ่ ใช้ 'แขนกล-คอมพิวเตอร์' ลดคนงานเหนื่อยล้า
Nov 27, 2019 07:33

'โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น' เป็นโรงงานขนาดเล็กผลิตเครื่องนวดข้าว นวดธัญพืช มีคนงานไม่ถึงร้อยคน แต่ผู้ประกอบการเห็นความจำเป็นของการใช้เทคโนโลยีแขนกล-คอมพิวเตอร์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างชิ้นงานสวยงาม ที่สำคัญคนทำงานปลอดภัย ไม่เหนื่อยล้า

อ่านต่อ : https://www.voicetv.co.th/read/oWry8dsBn