ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - 'ตัวชี้วัด’ เสรีภาพทางวิชาการ - Short Clip
Apr 24, 2021 05:30

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 24 เมษายน 2564

รายงานประจำปี 2020 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 175 ประเทศ สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการเพิ่มพม่ากับกัมพูชาเข้ามาในรายงานฉบับล่าสุดนี้ด้วย

คณะนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คน ได้ประเมินเสรีภาพทางวิชาการของแต่ละประเทศ โดยใช้ตัวชี้วัด 8 ตัว แต่ละตัวมีคำถามหลัก 1 คำถาม โดยมีคำตอบต่างๆให้เลือก คำตอบที่เลือกแต่ละข้อจะมีคะแนนมากน้อยต่างกันไป ตามระดับของเสรีภาพในแต่ละเรื่อง

รายงานยืนยันว่า การใช้เกณฑ์ประเมินแบบนี้ สะท้อนถึง “ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ได้ดีกว่าVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
182Article
76558Video
0Blog