ไม่พบผลการค้นหา
The Daily Dose - เสนอให้กลุ่มคนขับรถบรรทุก 200,000 คนเลือกพรรค - Short clip
Feb 11, 2019 13:42

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

- เสนอให้กลุ่มคนขับรถบรรทุก 200,000 คนเลือกพรรค

- “ยู เจียรยืนยงพงศ์” เชื่อประชาภิวัฒน์ให้บทบาทสำคัญกลุ่มชาติพันธุ์

- นโยบาย Redesign Thailand เป็นอย่างไร? 

- ให้กลุ่มผลประโยชน์เข้าถึงอำนาจรัฐเองได้ดีกว่าพึ่งผู้เเทน

- สร้างนโยบายพรรคจากกลุ่มผลประโยชน์จึงจะเเก้ปัญหา

- เสนอให้กลุ่มคนขับรถบรรทุก 200,000 คนเลือกพรรค

- ปัญหาในระบบเศรษฐกิจเเก้ได้หากผู้ประกอบการเข้ามาเอง

- 6 ข้อที่ต้องคำนึงถึงหากจะออกเเบบประเทศไทยใหม่


- เสนอให้กลุ่มคนขับรถบรรทุก 200,000 คนเลือกพรรค

- “ยู เจียรยืนยงพงศ์” เชื่อประชาภิวัฒน์ให้บทบาทสำคัญกลุ่มชาติพันธุ์

- นโยบาย Redesign Thailand เป็นอย่างไร? 

- ให้กลุ่มผลประโยชน์เข้าถึงอำนาจรัฐเองได้ดีกว่าพึ่งผู้เเทน

- สร้างนโยบายพรรคจากกลุ่มผลประโยชน์จึงจะเเก้ปัญหา

- เสนอให้กลุ่มคนขับรถบรรทุก 200,000 คนเลือกพรรค

- ปัญหาในระบบเศรษฐกิจเเก้ได้หากผู้ประกอบการเข้ามาเอง

- 6 ข้อที่ต้องคำนึงถึงหากจะออกเเบบประเทศไทยใหม่

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog