ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - ประเทศพัฒนาแล้วไม่ยอมให้ผูกขาดทางการค้า - Short Clip
Nov 15, 2020 05:33

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 

การแข่งขันทางการค้าถือเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มประเทศที่เปิดเสรีทางการค้า โดยยึดหลักให้ผู้ประกอบการหลายราย สามารถจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันได้ในราคาและคุณภาพที่แตกต่างกันตามกลไกตลาดVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog