ไม่พบผลการค้นหา
The Daily Dose - Kaya Jones บอกเสียใจทุกวันที่เคยทำแท้ง หากย้อนเวลาได้ไม่ทำ - Short Clip
Jan 25, 2024 13:00

รายการ The Daily Dose ประจำวัน 25 มกราคม 2567

- สส.ไฟแรงสมัยแรก ในพื้นที่กาญจนบุรี เขต 5 สส. พนม โพธิ์แก้ว 

- เรื่อง อรสา ศรีดาวเรือง ถ่ายภาพ: ณปกรณ์ ชื่นตา ตัดต่อวิดีโอ: อัศวิน ปินใจ

- การทำหน้าที่ของตัวกลางทางการเงินหลังต้นทุนการระดมทุนเพิ่ม

- ตลาดตราสารหนี้ ภาคเอกชนพบภาพที่ไม่ต่างกัน ยังทำงานปกติ

- Kaya Jones บอกเสียใจทุกวันที่เคยทำแท้ง หากย้อนเวลาได้ไม่ทำ

- ความสำคัญของความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย 

- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-ซาอุดีฯ

อ้างอิงที่มา: https://www.foxnews.com/media/former-pop-star-shares-abortion-regret-have-grammy-none-bring-children-back 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog