ไม่พบผลการค้นหา
'อดีตผู้ต้องขัง' ชี้ สังคมปัจจุบัน "โอกาสไม่มีจริง"
Oct 5, 2020 10:26

อดีตนักโทษหญิง 2 ราย ชี้ สังคมทั่วไปปฏิเสธการพิจารณาจ้างงานอย่างปราศจากอคติ ขณะผู้ริเริ่มโครงการ SHE หนุนให้เกิดเรือนจำเอกชน

อ่านต่อ: http://www.voicetv.co.th/read/stWDfWcsZ