ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - อเมริกาทุ่มเงินช่วยเหลือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ - Short Clip
มองโลก มองไทย - สแกนดิเนเวียเก็บภาษีได้สูงกว่าประเทศอื่น - Short Clip
มองโลก มองไทย - ถ้าไม่ปฏิรูประบบภาษี รัฐสวัสดิการก็เป็นแค่ฝัน - FULL EP.
มองโลก มองไทย - อินเดีย - ญี่ปุ่นเน้นช่วยเหลือประชาชนและ SMEs - Short Clip
มองโลก มองไทย - ไทยหั่นงบประจำกว่า 2 แสนล้านสู้โรคระบาด - Short Clip
มองโลก มองไทย - ภาษีความมั่งคั่งเครื่องมือแก้เหลื่อมล้ำ-ทำรัฐสวัสดิการ - Short Clip
มองโลก มองไทย - "ภาษี" รายได้หลักของเกือบทุกประเทศทั่วโลก - Short Clip
มองโลก มองไทย - การผลิตพลังงานหมุนเวียนยังคงเพิ่มขึ้นในยุคโรคระบาด - Short Clip
มองโลก มองไทย - โลกเร่งอัดฉีดเงินสู้โรคระบาด - Short Clip
มองโลก มองไทย - นอร์เวย์ มีสัดส่วนประชากรใช้รถไฟฟ้ามากที่สุดในโลก - Short Clip
มองโลก มองไทย - กระตุ้นเศรษฐกิจ-เยียวยาประชาชน สู้ภัยโรคระบาด - FULL EP.
มองโลก มองไทย - ตระกูลที่รวยที่สุดในโลก - Short Clip
มองโลก มองไทย - ไทยมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดในอาเซียน - Short Clip
มองโลก มองไทย - ปี 2558-2561 อัตราความยากจนไทยเพิ่มมากขึ้น - Short Clip
มองโลก มองไทย - หลายประเทศมุ่งใช้พลังงานสะอาด 100% ส่วนแผนพลังงานไทยใช้ฟอสซิลเพิ่มขึ้น - Short Clip
มองโลก มองไทย - กระแสการประท้วงในปี 2019-2020 - Short Clip
มองโลก มองไทย - เงินช่วยเหลือของไทย สวนทางชาวบ้าน - Short Clip
มองโลก มองไทย - ค่าไฟแพง เพราะ “ค่าความพร้อมจ่าย”  - Short Clip
มองโลก มองไทย - ประเทศพัฒนาแล้วไม่ยอมให้ผูกขาดทางการค้า - Short Clip
มองโลก มองไทย - ค่าไฟแพง เพราะรัฐสำรองไฟฟ้ามากเกินไป - FULL EP.
มองโลก มองไทย - วิกฤติงบประมาณไทย-ไม่มีเงินทำรัฐสวัสดิการ - Short Clip
Nov 22, 2020 05:30

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่า ในปี 2562 รัฐจัดเก็บภาษีได้ทั้งสิ้น 2.67 ล้านล้านบาท คิดเป็น 15.28% ของ GDP แม้ก่อนหน้านั้นจนถึงปี 2562 รัฐจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แต่ในปี 2563 และ 2564 คาดว่ารายได้จากการจัดเก็บภาษีจะลดลงมาก

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog