ไม่พบผลการค้นหา
เร่งพิสูจน์ดีเอ็นเอ 'หนอนตัวแบนนิวกินี' ป้องกันการระบาด
Nov 17, 2017 05:51

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อกำหนดแนวทาง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี