ไม่พบผลการค้นหา
เปิดอาชีพ ดาวรุ่ง - ดาวร่วง ยุคไทยแลนด์ 4.0
Dec 19, 2017 11:54

เปิดอาชีพดาวรุ่ง ปี 2561 พบ อาชีพด้านไอที มาแรง ขณะที่ นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เสี่ยงตกงาน หอการค้าไทย ประเมินประเทศไทย จะใช้เวลา 5-10 ปี ถ่ายโอนแรงงานเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี หากมีปัจจัยเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำ จะยิ่งเป็นตัวเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีเร็วขึ้น