ไม่พบผลการค้นหา
ใบตองแห้งOnair - ศาลวิจารณ์ได้หรือไม่?
Aug 28, 2019 14:15

รายการ ใบตองแห้งOnair ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ศาลทุกศาลต้องวิจารณ์ได้ แม้ประชาชนต้องยอมรับผลของคำพิพากษา การวิจารณ์เป็นการถ่วงดุลอำนาจ ให้ศาลตัดสินตามกฎหมายอย่างมีเหตุผลอธิบายได้ชัดเจน

ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีสาธารณะ คดีการเมือง ซึ่งมีผลกระทบวงกว้าง โดยเฉพาะเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนให้ศาลชี้เป็นชี้ตายอนาคตประเทศได้ จึงเลี่ยงไม่พ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องใด ประชาชนก็จะวิจารณ์ หากต้องการให้ประชาชนยอมรับ ศาลก็ควรเปิดกว้าง ทำใจรับฟัง และยอมให้มีการโต้แย้งแสดงเหตุผลกัน

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog