ไม่พบผลการค้นหา
Talking Thailand - ‘ชิงสุกก่อนห่าม’ วาทกรรมห้ามประชาชนเป็นใหญ่ - Short Clip
Jun 14, 2020 13:15

รายการ Talking Thailand ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2563

วาทกรรม ‘ชิงสุกก่อนห่าม’ หลังเกิดการปฏิวัติ 2475 นั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่วาทกรรมเพื่อรักษาอำนาจของคนที่ได้รับผลประโยชน์ในระบอบการเมืองเก่า ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม จ้องขัดขวางไม่ให้ประชาชนเป็นใหญ่

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
182Article
76558Video
0Blog