ไม่พบผลการค้นหา
IDEA ยุค Social Era
Sep 22, 2013 02:31
รายการ Voice of the day ประจำวันที่ 22 กันยายน 2556
 
วอยซ์ ออฟ เดอะเดย์ บอกเล่าเรื่องราว ของวงการโฆษณา ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตชิ้นงาน เพื่อให้ตรงใจผู้บริโภคและตอบโจทย์ของลูกค้า การเข้าถึงข้อมูล สินค้าหรือบริการ ให้รู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้เกิดพฤติกรรม การซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ที่เรียกว่า การโฆษณา 
 
วอยซ์ ออฟ เดอะเดย์ รายการที่จะเพิ่มพลัง และทำให้คุณกล้า - ที่จะเดินตามทางที่คุณฝันไว้ และเป็นแรงบันดาลใจ ในการขับเคลื่อน ให้คุณเปลี่ยน -  เป็น 'พลังแห่งการสร้างสรรค์' 
 
ติดตามแรงบันดาลใจของวงการโฆษณา ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใน Voice of the day วันที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 11.00-12.00 น.
Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog