ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - พม่า-ลาว-ไทย ระบอบประชาธิปไตยไม่เสรี - Short Clip
Mar 27, 2021 05:30

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2564

ตามรายงานประจำปี 2021 ของฟรีดอมเฮาส์ หน่วยงานคลังสมองที่ติดตามสถานการณ์ระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ไทยเป็นชาติผู้ก่อตั้งอาเซียนเพียงประเทศเดียวที่ถูกแขวนป้าย “ไม่เสรี” โดยครองสถานะนี้ร่วมกับเพื่อนบ้าน อย่างเช่น พม่า และลาวVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog