ไม่พบผลการค้นหา
'พนักงานมาก่อน' เทรนด์มาแรงยุคดิจิตอล 2016
Feb 11, 2016 00:10

พนักงานต้องมาก่อน คือ  เทรนด์มาแรงในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลปี 2559 เพราะคนมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า แม้จะมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแค่ไหนก็ตาม 

เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านจัดการการบริหารเทคโนโลยี เปิดเผย เทคโนโลยี วิชั่น 2016 รับยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยมีเทรนด์เทคโนโลยีมาแรง 5 ประการที่จับเคลื่อนด้วยหลักการ People First หรือการให้ความสำคัญกับคนมาเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ 

ความอัตโนมัติอันชาญฉลาด โดยผู้บริการที่นำระบบอัติโนมัติมาใช้ ทั้งจากปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI , เทคโนโลยีโรโบติกส์ และออกเมนเต็ด เรียลลิตี้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เข้ามาเปลี่ยนพื้นฐานการทำธุรกิจสิ้นเชิง โดยเข้ามาเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคนและเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามลงทุนกับ AI  และ 55% กำลังวางแผนเรียนรู้เครื่องมือและโซลูชั่นใน AI ทีมงานคล่องตัวสูง โดยการนำเทคโนโลยีมาสร้างบรรยากาศการทำงาน สร้างสภสพแวดล้อมให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง,ยืดหยุ่นสูง,มีความสามารถรองรับความต้องการด้านดิจิตอลมากขึ้น  

แพลตฟอร์มเศรษฐกิจ โดยสามารถต่อยอด-ขยายศักยภาพเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาโมเดลธุรกิจบนแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 81% ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่าโมเดลธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มจะกลายมาเป็นกลยุทธ์การเติบโตหลักขององค์ภายใน 3 ปีข้างหน้า 

หยั่งรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลง โดยระบบนิเวศยุคดิจิตอลกำลังจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของการเปลี่ยนเปลี่ยนทางธุรกิจในอนาคต จนทำให้ความแตกต่างในอุตสาหกรรมลดลง และตัวธุรกิจเองต้องพัฒนาความสามารถการแข่งขันให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ และทิศทางที่ 5 คือ ความเชื่อมั่นในดิจิทัล โดยผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศหากมีความเชื่อมั่นเพียงพอจะเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอล 

ทั้งนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่า 98% ใช้ช่องทางออนไลน์มากกว่า 1 ช่องทางในการประเมินการตัดสินใจ , และ 76%  มีความต้องการที่รวดเร็วจนต้องนำดิจิตอลมาใช้ในการตัดสินใจ , ต้องการการสื่อสารโต้ตอบทางดิจิตอลกับผู้ให้บริการมากกว่าเดิม และ 75% ระบุว่า การลดการซื้อลงได้เป็นเรื่องธรรมดา  แต่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจยังต้องลงทุนกับเทคโนโลยีดิจติตอล 

และแม้ดิจิตอลจะได้รับความนิยม ทำให้ระบบทุกอย่างอัติโนมัติ แต่ทักษะของคนในการวิเคราะห์ข้อมูลมีมากกว่าเครื่องมือ  หากองค์กรได้รับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในลักษณะจู่โจมมากเกินไป จะทำให้เกิดภาวะ Digital culture shock หรือเกิดภาวะปรับตัวไม่ทันในองค์กรได้ ผลสำรวจดังกล่าวมาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในแวดวงธุรกิจและไอทีจาก11ประเทศ 12 อุตสาหกรรม รวม 3,100 คน 

เอคเซนเชอร์ ตั้งเป้าผลประกอบการปีนี้ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 5-8% จากปีนี้(58) ที่มีรายได้ 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% , โดย เอคเซนเซอร์ ประเทศไทย มีรายได้ เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog