ไม่พบผลการค้นหา
เดินหน้ากิจกรรม CSR สิงห์อาสา สู่เชียงราย
May 14, 2015 00:21

สิงห์ คอร์ปอเรชั่น เดินหน้านำเครือข่ายนักศึกษาและพนักงานบริษัทในเครือ ลงพื้นที่เดินหน้ากิจกรรม CSR ที่จังหวัดเชียงราย  หวังขยายเครือข่ายสิงห์อาสาตอบแทนสู่สังคมมากขึ้น

บริษัท  บุญรอด บริวเวรี่ จำกัด และ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น  พร้อมสมาชิกโครงการสิงห์อาสา  ทั้งที่เป็นเครือข่ายนักศึกษาและและพนักงานบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น  ร่วมกันซ่อมแซมสะพานแขวนฮาแหล่จะ  ซึ่งเป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำกก  ที่ชาวบ้านชุมชนกะเหรี่ยงของบ้านแคววัวดำ   และบ้านจะเด๋อ  ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาระหว่างกัน  โดยสะพานนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2541  และชำรุดเสียหายเป็นเวลานานกว่า 10 ปี  สมาชิกสิงห์อาสา ได้ร่วมกันซ่อมแซมสะพานนี้  ให้มีความแข็งแรง  คงทน  และกลับมาน่าใช้ดังเดิม  ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมตอบแทนสู่สังคม หรือ CSR ของสิงห์และบุญรอด บริวเวอรี่ ที่จัดต่อเนื่องมาโดยตลอด

ทั้งนี้  สะพานแขวนฮาแหล่จะก่อสร้างโดยเงินบริจาคของสถานเอกอัคราชทูตประจำประเทศไทย และกองทุนฮาแหล่จะ 800,000 บาท  ก่อสร้างในปี 2541  เมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่งจึงชำรุดทรุดโทรมตามสภาพ  สมาชิกสิงห์อาสา ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะเชียงราย , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,มหาวิทยาลัยราชมงคล  วิทยาเขตเชียงราย ,  เทศบาลตำบลดอยฮาง  จึงช่วยกันซ่อมแซมสะพานให้มาใช้งานได้ดังเดิม

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog