ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up Thailand - ปี 64 ยากลำบาก เสื่อมถอยหนัก! รัฐบาลประยุทธ์แค่บริหารการถูกด่า- Short Clip
Jan 6, 2021 08:49

'พิชัย' จัดหนักรัฐบาลประยุทธ์ สะเปะสะปะแก้ไขปัญหาโรคระบาด แค่บริหารการถูกด่าเท่านั้น ส่งผลเศรษฐกิจปี 64 ยิ่งยากลำบาก เสื่อมถอยหนัก!Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog