ไม่พบผลการค้นหา
อีสานมุมใหม่ ตอน 4: วิถีคนปลูกข้าวอินทรีย์สุรินทร์จาก 'ผีบ้า' สู่การค้าที่ยั่งยืน
Nov 18, 2019 10:58

ทำความรู้จัก 'เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์' กลุ่มคนหนุนหลัง 'เกษตรอินทรีย์' พาข้าวชาวนาไทยขายไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์


อ่านต่อ : https://voicetv.co.th/read/V83eCmw7p