ไม่พบผลการค้นหา
ประธานบอร์ด กพฐ.แนะเลิกติดป้ายโชว์เด็กเก่ง ติดคณะ-มหาวิทยาลัยดัง มองใช้เด็กสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม กพฐ. เมื่อวันที่ 8 พ.ค.โดยมีผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายเอกชัย กล่าวว่า ที่ประชุม กพฐ.ได้หารือถึงกระบวนการขั้นตอนในการรับนักเรียนที่ได้มีการเลื่อนการสอบไปเป็นวันที่ 6-7 มิ.ย. เนื่องจากรัฐบาลได้ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. 

รวมถึงการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับร่างประกาศกฎกระทรวงในการควบรวม-เลิกสถานศึกษาซึ่งต้องมีการปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้น และถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปรับแล้วอะไรที่เป็นอุปสรรคจากระเบียบเก่าก็สามารถแก้ไขให้เข้ากับปัจจุบันได้ ส่วนการขอควบรวมและเลิกสถานศึกษาในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอควบรวม 13 แห่ง และเลิกสถานศึกษา 11 แห่ง

อีกเรื่องที่ได้มีการพูดคุยกันคือเรื่องการเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ โดย สพฐ. ได้จัดเตรียมไว้หลายรูปแบบ ซึ่งครูสามารถใช้รูปแบบแบบผสมก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าหากมีความพร้อมจะสอนในห้องเรียนก็ได้เช่นกัน โดยการเรียนการสอนไม่ได้เน้นเพียงการสอนออนไลน์ แต่จะสอนอย่างไรให้สามารถบูรณาการความรู้ได้ ไม่ได้เน้นเนื้อหาที่สอน แต่เน้นการเรียนแบบบูรณาการ

รศ. ดร.เอกชัย กล่าวอีกว่า จะทำอย่างไรให้โรงเรียนทั้งหลายเลิกนำนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น เช่น สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ขึ้นป้ายโฆษณาบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนควรเลิกใช้นักเรียนมาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง เพราะการที่โรงเรียนให้ความสนใจเด็กเฉพาะกลุ่มคงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้อง 

ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ.จะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป