ไม่พบผลการค้นหา
บอร์ด กสทช. สั่งปิด สถานีโทรทัศน์พีซทีวี 30 วัน  ฐานสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

บอร์ด กสทช. สั่งปิด สถานีโทรทัศน์พีซทีวี 30 วัน  ฐานสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ได้มีมติสั่งพักใช้ใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง พีซทีวี เป็นเวลา 30 วัน เนื่องจากว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มี พล.ท.ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธาน ได้นำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ว่าการออกอากาศของรายการ "เข้าใจตรงกันนะ" เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม และรายการ "ห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ของสถานีโทรทัศน์พีซทีวี มีเนื้อหา เป็นสาระสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการเกิดการล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

เลขาธิการ กสทช.  ระบุด้วยว่ารายการทั้งสองรายการมีความผิด รวมถึงขัดต่อเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกับสำนักงาน กสทช. และฝ่าฝืน มาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยให้มีผลบังคับ นับตั้งแต่วันที่ สำนักงาน กสทช. นำคำสั่งไปให้ทาง สถานีโทรทัศน์พีซทีวี โดยจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดในเวลาต่อไป

สำหรับความคืบหน้าในส่วนของพีซทีวีนั้น ผู้บริหารยังคงอยู่ระหว่างการหารือหลังรับทราบมติดังกล่าว

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
182Article
76558Video
0Blog