ไม่พบผลการค้นหา
'วิษณุ' ชี้ข้าราชการลักทรัพย์ไม่เป็นโทษร้ายแรง แต่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศถือเป็นวินัยร้ายแรง

'วิษณุ' ชี้ข้าราชการลักทรัพย์ไม่เป็นโทษร้ายแรง แต่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศถือเป็นวินัยร้ายแรง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ระบุกรณี รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขโมยภาพวาดในโรงแรม ว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนความผิดทางวินัย

ซึ่งตามระเบียบราชการการลักทรัพย์ไม่ถือว่าผิดวินัยร้ายแรง แต่การลักทรัพย์ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศถือเป็นวินัยร้ายแรง

โดยโทษปลดออกและไล่ออก หากถูกไล่ออกจะไม่ได้รับบำนาญ แต่หากพบว่าเป็นการกระทำความผิดเพราะอาการป่วย อาจต้องไปพิจารณาตามระเบียบ การให้ออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้

"แต่สำหรับวินัยร้ายแรงโทษเบาสุดคือปลดออกซึ่งมีบำนาญ และโทษไล่ออกซึ่งไม่มีบำนาญ ส่วนผู้ชี้ขาดโทษร้ายแรงอยู่ที่กรรมการสอบของกระทรวงพาณิชย์" นายวิษณุ กล่าว    

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog