ไม่พบผลการค้นหา
สศช. เผย กองทุนช่วยเหลือเอสเอ็มอี วงเงิน 5 หมื่นล้านใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน ไม่ได้ หลังกฤษฎีกาตีความการจัดตั้งกองทุน สสว. ต้องประเดิมเงินทุนของรัฐบาล

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพพัฒน์ ในฐานะประธานอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการฯ เปิดเผยว่า หลังจากส่งหนังสือให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายจากการใช้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. วงเงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในกองทุนเพิ่มพลังวงเงิน 50,000 ล้านบาท ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ล่าสุด คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยแล้วว่า สสว. ไม่สามารถใช้เงินกู้ดังกล่าวได้ เพราะผิดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ ตามข้อกฎหมาย 4-5 ข้อ เช่น กำหนดว่าการจัดตั้งกองทุนต้องมาจากเงินทุนประเดิมของรัฐบาล หรือ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นต้น 

โดยหลังจากนี้ สสว.จะต้องปรับรูปแบบว่าจะใช้เงินจากแหล่งใด เช่น การให้สถาบันการเงินของรัฐ เข้ามาช่วยได้หรือไม่ หรืออาจต้องปรับโครงการให้ไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ สสว. ด้วย หากปรับแล้วก็สามารถเสนอกลับเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง แต่จะไม่ใช่การใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน 

สำหรับการจัดตั้งกองทุนเพิ่มพลัง วงเงิน 50,000 ล้านบาท ของสสว. มีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาเอสเอ็มอีชายขอบ ที่เข้าไม่ถึงสินเชี่อ ไม่เคยได้รับสินเชื่อ ไม่มีสินเชื่อคงค้าง รวมไปถึงการช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอีที่มีหนี้เสีย ซึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วงเงิน 500,000 ล้านบาท