FAQ

Register

Q: ทำอย่างไรเมื่อ Register แล้วแต่ยังไม่ได้รับ email ยืนยันการสมัครสมาชิก
A: ลองตรวจเช็คใน junk mail อีกครั้ง หากไม่พบติดต่อ webmaster@voicetv.co.th

Q: ในกรณีลืม Password ควรทำอย่างไร
A: ให้คลิกที่ forgot password แล้วใส่ email ที่เคยใช้สมัครสมาชิก และระบบจะจัดส่ง password ใหม่ไปให้อีกครั้ง

Q: หากต้องการเปลี่ยน Password ทำอย่างไร
A: ให้ Login แล้วคลิกเข้าไปที่หน้า My profile คลิกเปลี่ยน Password

Q: สามารถใช้ email ที่เคยสมัครแล้ว มาสมัครอีกครั้งได้หรือไม่
A: ไม่สามารถทำได้ โดย 1 email สามารถใช้สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

Comment
Q: กฎกติกาของการ comment
A: ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้:


  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บันทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
  • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชัง โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
  • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
  • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
  • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  • ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
  • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม


Q: จะแก้ไขหรือลบข้อความที่ commentได้อย่างไร
A: คุณสามารถคลิกปุ่มแจ้งลบ หลังcommentนั้นๆ โดย Admin จะทำการพิจารณาลบตามความเหมาะสม

Q: ใช้คำสั่ง HTMLในการ comment ได้หรือไม่
A: ใช้คำสั่ง HTMLไม่ได้เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันผู้ใช้ ที่พยายามรบกวนการทำงานของระบบ


Poll

Q: สามารถคลิกแสดงความเห็นสำหรับ Poll ต่าง ๆได้เท่าไหร่
A: Poll เป็นการรวมรวบผลสำรวจในเรื่องต่าง ๆ จึงจำกัดให้ 1 ท่านสามารถคลิกตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น


Upload

Q: ประเภทของไฟล์ภาพนิ่งที่สามารถ upload มีอะไรบ้าง
A: ระบบรองรับไฟล์ภาพนิ่ง ได้แก่ jpeg, jpg, gif

Q: ประเภทของไฟล์วิดีโอที่สามารถ upload มีอะไรบ้าง
A: ระบบรองรับไฟล์วิดิโอ ได้แก่ flv, avi, mpg, mov, asf, mpeg, xvid, divx, 3gpp, mp4, rmvd, rm, dat, wmv

Q: ขนาดของไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอที่สามารถ upload ได้มีขนาดเท่าไหร่
A: ระบบกำหนดขนาดไฟล์วิดีโอมีขนาดไม่เกิน 50 Mb.และภาพนิ่ง มีขนาดไม่เกิน 1 Mb.

Q: เหตุใด upload content แล้วไม่ปรากฎบนหน้าเว็บ
A: อาจมีสาเหตุมาจากเนื้อหา ภาพ และ/หรือ วิดีโอ ดังกล่าวผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม ซึ่งระบบจะส่ง email ไปแจ้งเตือนให้เจ้าของ content กลับมาแก้ไขเพื่อรอการอนุมัติอีกครั้ง


Video Player

Q: เหตุใด เวลาชม Video Clip จึงกระตุก หรือ ชมไม่ได้
A: อาจมีสาเหตุมาจากความเร็วของอินเตอร์เน็ตของท่านไม่เพียงพอ หรือ จำนวนผู้ชมพร้อม ๆกันในขณะนั้นมีจำนวนมาก ให้รอสักพักและคลิกชมอีกครั้ง

Q: เปิดชม Video Clip ไม่ได้ ทำอย่างไร
A: ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Adobe Flash Player จาก http://www.adobe.com แล้วลองเปิดฟังดูอีกครั้ง

TOP
NOW :