BLOG

สิทธิมนุษยชนไทย ขึ้นเขียง
15 มีนาคม 2560 เวลา 12:33 น.
สิทธิมนุษยชนไทย ขึ้นเขียง
สิทธิมนุษยชนไทย ขึ้นเขียง

Sathit M.

Senior Writer

ผู้แทนไทยตอบคำถามบนเวทีที่เจนีวาเมื่อวันอังคารตามโพยที่อยากพูด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยูเอ็นฟังแล้วกระจ่างใจหรือไม่ยังน่าสงสัย ตั้งแต่เรื่องกม.อาญา 112 จนถึงอำนาจคณะรัฐประหาร

 

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม คณะผู้แทนไทย นำโดยปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ นำเสนอรายงานและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ตามพันธกรณีของไทยในฐานะรัฐภาคีในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

 

เวทีดังกล่าวเป็นการทบทวนการบังคับใช้ ICCPR รอบของประเทศไทย มีขึ้นที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รัฐบาลไทยได้จัดส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไปแล้ว และคณะกรรมการฯได้จัดส่งคำถามเพิ่มเติมกลับมา ฝ่ายไทยได้จัดส่งคำตอบไปให้คณะกรรมการฯเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559

 

เวทีเมื่อวันจันทร์กับอังคารเป็นการนำเสนอด้วยวาจาของฝ่ายไทย พร้อมตอบข้อซักถามของผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการฯ

 

ข้อกังขาของผู้เชี่ยวชาญ มีมากมาย หลายประเด็นน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น

 

• ทำไมปิดกั้นการชุมนุมทางการเมือง

• ทำไมเกิดคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก

• ทำไมคณะรัฐประหารเรียกบุคคลเข้ารับการ ‘ปรับทัศนคติ’

• ทำไมบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับในลักษณะขัดหลักสิทธิมนุษยชน เช่น กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายประชามติ รวมถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับต่างๆ

 

‘ห้ามชุมนุมเฉพาะพวกใช้ความรุนแรง’

 

กรณีห้ามชุมนุม ผู้แทนไทยชี้แจงว่า กฎหมายไทยรับรองสิทธิในการชุมนุม รัฐบาลทหารจำกัดสิทธิ์นี้เฉพาะพวกจงใจก่อเหตุรุนแรง การห้ามแบบนี้เป็นไปตามข้อยกเว้นใน ICCPR ที่เปิดทางให้ชาติสมาชิกทำได้เมื่อจำเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ผู้แทนไทยยังบอกด้วยว่า เมื่อประชาชนแจ้งขอจัดการชุมนุมตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ เจ้าหน้าที่มักอนุญาตโดยง่าย ขอเพียงไม่ปิดโรงพยาบาล สาธารณูปโภคสำคัญๆ จนถึงขณะนี้มีผู้ยื่นคำขอแล้ว 53 ราย ทุกรายได้รับอนุญาต

 

‘ผู้ต้องหาหมิ่นเบื้องสูงมีสิทธิทุกประการ’

 

กรณีจำนวนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพุ่งสูง มีการลงโทษจำคุกเป็นเวลานาน ผู้แทนไทยชี้แจงว่า กฎหมายอาญา มาตรา 112 มุ่งปกป้องพระมหากษัตริย์ พระราชินี มิใช่มุ่งจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก

 

ในการดำเนินคดี อัยการได้ประมวลข้อเท็จจริง ตรวจสอบหลักฐานแล้ว ผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูงมีสิทธิต่างๆเช่นเดียวกับผู้ต้องหาคดีอาญาอื่นๆ เช่น สิทธิได้รับการไต่สวนอย่างเป็นธรรม สิทธิแต่งตั้งทนาย และสามารถขอพระราชทานการอภัยโทษได้

 

ผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลว่า กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกบังคับใช้โดยตีความแบบครอบจักรวาล ผู้ต้องหาไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างดำเนินคดี และมีการตัดสินจำคุกยาวนานถึง 60 ปี ข้อวิตกเหล่านี้ไม่ปรากฏคำชี้แจงจากผู้แทนไทย

 

‘คสช.เชิญแต่คนตั้งใจก่ออาชญากรรม’

 

ผู้แทนไทยตอบข้อซักถามของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องคณะรัฐประหารว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มุ่งหยุดยั้งความขัดแย้งทางการเมืองอันยืดเยื้อ ยุติความแตกแยกอย่างลึกซึ้งในสังคมไทย พยายามสร้างความปรองดอง

 

กรณีคสช.ดำเนินการปรับทัศนคตินั้น บุคคลที่ได้รับเชิญมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรม หรือปลุกระดมให้เกิดเหตุขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง คนที่ถูกควบคุมตัวได้รับสิทธิที่จะมีทนาย พบแพทย์ ติดต่อกับครอบครัว

 

สำหรับประเด็นการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้แทนไทยบอกกับกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติว่า รัฐบาลได้แจกหนังสือแนะนำหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนแก่ตำรวจ บรรจุเรื่องสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรของโรงเรียนทหาร ทหารต้องพกพาคู่มือสิทธิมนุษยชนติดกระเป๋า

 

‘กม.คอมพิวเตอร์’ ไม่เจตนาใช้เพื่อความมั่นคง’

 

กรณีทางการไทยดำเนินคดีโดยใช้กฎหมายหลายฉบับ รวมถึงกฎหมายคอมพิวเตอร์ กับผู้ต่อต้านคณะรัฐประหารที่แสดงออกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้แทนไทยชี้แจงว่า กฎหมายคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้บังคับด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง แต่มุ่งปราบปรามอาชญากรรม เช่น การเผยแพร่ภาพลามกเด็ก คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

 

ทั้งหมดที่ว่ามา ฟังขึ้นแค่ไหน พูดความจริงครบถ้วนหรือไม่ สอดรับกับข้อเท็จจริงเพียงใด พึงใช้วิจารณญาณ.

 

Source: UN Office of the High Commissioner for Human Rights

Photo:  AP

 

 

 

 

ARCHIVE BLOG

ย้อนปูม UN จี้ไทยแก้กม. 112

ย้อนปูม UN จี้ไทยแก้กม. 112

นับแต่สหประชาชาติแสดงท่าทีต่อกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเมื่อห้าปีก่อน…
รถไฟจีน-ไทย ประเดิม 'ไฮสปีดรางด้วน'

รถไฟจีน-ไทย ประเดิม 'ไฮสปีดรางด้วน'

[<a href="//storify.com/SathitM/rthaifcchiin-aithy-aihspiidraangdwn" target="_blank">View the story "รถไฟจีน-ไทย ประเดิม 'ไฮสปีดรางด้วน'"…
'ลอกการบ้านตัวเอง' ส่งยูเอ็น

'ลอกการบ้านตัวเอง' ส่งยูเอ็น

[<a href="//storify.com/SathitM/l-kkaarbaantawe-ng-sngyuue-n" target="_blank">View the story "'ลอกการบ้านตัวเอง' ส่งยูเอ็น"…
'ฉากการเมืองไทย' หลังโหวตเยสชนะ

'ฉากการเมืองไทย' หลังโหวตเยสชนะ

[<a href="//storify.com/SathitM/chaaksthaankaarnkaaremuue-ng-hlangohwteyschna" target="_blank">View the story "'ฉากการเมือง' หลังโหวตเยสชนะ"…
'ฉากการเมือง' หลังโหวตเยสชนะ

'ฉากการเมือง' หลังโหวตเยสชนะ

[View the story "'ฉากสถานการณ์การเมือง' หลังโหวตเยสชนะ" on Storify]

THAILAND

'พิภพ' ขออย่าใช้คำว่า 'พธม.ยึดสนามบิน' ชี้ผู้ว่าการท่าฯสั่งปิดเอง
พิภพ ธงไชย อดีตแกนนำ พธม. ขออย่าใช้คำว่า 'พธม.ยึดสนามบิน' เป็นเพียงการไปดักรอนายกฯที่ปฏิบัติหน้าที่ในตอนนั้นเท่านั้น แต่เป็นผู้ว่าการท่าฯที่สั่งปิดสนามบินเอง และละทิ้งผู้โดยสารจนทำให้เกิดความเสียหาย
TOP
NOW :