BLOG

ฉลามเขียว : โชว์ของ พล.อ.ประวิตร
10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:40 น.
ฉลามเขียว : โชว์ของ พล.อ.ประวิตร
ฉลามเขียว : โชว์ของ พล.อ.ประวิตร

บทความโดย ฉลามเขียว

คอลัมนิสต์ผู้ข้ามยุคจากกระดาษสู่สื่อดิจิทัล

เมื่อได้อ่าน 10 ข้อที่ “คณะกรรมการสร้างความปรองดอง” กำหนดขึ้นมา มันเป็นการตีกรอบให้บุคคลจากฝ่ายต่างๆ ที่ถูกเชิญมาพูดๆๆ  และ พูด  ต้องพูดในกรอบ จะออกนอกกรอบ 10 ข้อนี้ไม่ได้


 

คณะนักข่าวสายทหาร  ของสื่อมวลชนสำนักต่างๆไม่ได้เก่งแต่ข่าวที่เกี่ยวกับทหารเท่านั้นนะ  ประเด็นทางการเมืองก็คมมาก อย่างเช่นเมื่อเช้า 10 ก.พ.2560  นักข่าวสายทหารได้ตั้งคำถาม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะผู้อำนวยการใหญ่ผู้สรรค์สร้างการปรองดองที่เริ่มขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ว่า  มีความคิดเห็นอย่างไร  ที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า 

คำถาม 10 ประเด็น เป็นเรื่องเดิม ๆ ที่เคยพูดกันมานานแล้ว

ตัวผมเห็นด้วยกับคำถามของนักข่าวสายทหารนี้มาก เพราะเมื่อได้อ่าน 10 ข้อที่ “คณะกรรมการสร้างความปรองดอง” กำหนดขึ้นมา มันเป็นการตีกรอบให้บุคคลจากฝ่ายต่างๆที่ถูกเชิญมาพูดๆๆ  และ พูด  ต้องพูดในกรอบ จะออกนอกกรอบ 10 ข้อนี้ไม่ได้

อินเดอะเพ้อเจ้อ....

ศัพท์คำนี้พวกวัยรุ่นเขาชอบใช้กัน เพื่อแดกดันพวกที่เพ้อเกินกำหนด  ผมก็ขอยืมมาใช้เพราะเห็นว่าหล่อดี และผมเชื่อว่าจะเพ้อกันหนัก

ตัวผมกลัวมากข้อหาขัดขวางการปรองดอง... และตั้งใจว่าจะไม่เขียนถึงเรื่องปรองดองให้มากมาย  เพราะมีความเชื่อว่ายังไม่ใช่โหลดปรองดองเพื่อเตรียมการเลือกตั้งแท้จริง   ดังนั้นเพื่อให้ตัวเองไม่โดนข้อหา  จึงขอประกาศท่าทีว่า ฉลามเขียวสนับสนุนการดำเนินการปรองดองของท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรณณ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ชาติบ้านเมืองของเรากลับคืนสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริง

คนไทยไม่อยากรู้เท่าไหร่หรอกว่าท่านจะปองดองกันยังไง 

คนไทยอยากรับรู้อย่างเดียว ทำยังไงถึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

แต่ก็เอาเถอะนะ  วันนี้สละพื้นที่ให้งานปรองดองสักวัน  เพื่อสนับสนุนรายการโชว์ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ซี่งท่านโดดออกมาเสนอเองรับงาน  เป็นหัวหน้าใหญ่ด้วยตัวเอง  ก็ด้วยปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง  และก็เชื่อว่าท่านพล.อ.ประวิตร ใจกว้างกล้าพอที่จะรับฟังว่า  มีคนอยากทักท้วง  เพราะ 10 ข้อมันของเก่าทั้งนั้น ถกแถลงกันมานานแล้ว  ไม่มีผลปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นเลย ...ผู้คนก็ยังเกลียดชังกันอยู่เหมือนเดิม

การประชุม “คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง” ของท่านพล.อ.ประวิตรนัดแรก 9 ก.พ.2560 ถือว่าหล่อมาก เพราะมีบิ๊กทุกเหล่าทัพเข้าร่วมพร้อมพรึ่บ โดยเฉพาะตอนส่งกลับ  ผู้เข้าร่วมประชุมยืนแถวพนมมือไหว้ตามประเพณีไทยเด็กอำลาผู้ใหญ่ ขณะที่รถเบนซ์ของพล.อ.ประวิตร ค่อยๆ เคลื่อนผ่านแถว   เห็นแล้วเปี่ยมบารมี

คนไทยส่วนใหญ่อยากรู้...ฉันจะมีรายได้เพิ่มได้อย่างไร แต่ก็เอาเถอะ  เมื่อวันนี้ท่านจะโชว์การปรองดองก็อ่านกันหน่อยนะ 10 หัวข้อที่จะให้หลายฝ่าย รวมทั้ง 70 พรรคการเมือง (ขณะนี้ไม่มีพรรคการเมืองเพราะถูกยุบหมดในวันรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 )  เข้ามาพูดๆตามอันดับตัวอักษร เริ่มวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.2560 โดย พล.อ. ช้างมงคล ปลัดฯกลาโหม  จะมานั่งฟังเองทุกนัด  จันทร์ถึงศุกร์  จนกว่าจะครบ  เชิญผบ.ทุกเหล่าทัพมาฟังด้วยแต่ถ้าไม่ว่างไม่มาก็ไม่ว่ากันนั้น 10 ข้อ  มีอะไนบ้าง ทำไมเสียงทักท้วงจึงระงมกันอยู่ในเวลานี้ว่า 

มันก็แค่เรื่องเก่าๆเดิมๆ ทำยาก...ทำไมไม่ได้

1.ด้านการเมือง แนวคิดของท่านในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยขณะนี้ ทั้งก่อน-ระหว่างและหลังการเลือกตั้งที่มาถึงนี้

2.ด้านความเหลื่อมล้ำ ที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำในการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร การเข้าถึงแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำมักถูกยกมาเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ท่านมีแนวคิดในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในสังคมไทยได้อย่างไร

3.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขยายไปสู่ความขัดแย้ง ท่านจะมีทางออกหรือวิธีการดำเนินการต่อประเด็นความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม การแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร

4.ด้านสังคมเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุข ท่านมีแนวทางเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อประเด็นความแตกต่างทางสังคมความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุขอย่างไร

5.ด้านสื่อสารมวลชน ท่านมีแนวทางในการไม่ให้สื่อตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งได้อย่างไร

6.ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านมีแนวทางที่จะทำให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ความขัดแย้งเรื่องพลังงาน การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ฯลฯ ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาสร้างความขัดแย้งในสังคมได้อย่างไร

7.ด้านการต่างประเทศ ท่านมีแนวคิดที่จะดำเนินการต่อประเด็นการนำปัญหากิจการภายในประเทศมายกระดับให้เป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการดำเนินการของต่างประเทศ เช่น ปัญหาเขตแดน ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ปัญหาเสรีภาพและประชาธิปไตย ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ ฯลฯ ที่ส่งผลทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างไร

8.ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ท่านมีแนวคิดอย่างไรที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุนำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคมไทย

9.ด้านการปฏิรูป ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปอย่างไร เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง

10.ด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่านจะมีข้อเสนอแนะให้เกิดการยอมรับและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน หรือไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างไร

และเพื่อเป็นการเพิ่มความเก๋...คณะกรรมการที่นั่งฟังอยู่จะถามปิดท้ายว่า

มองปัญหาอย่างไร วิธีการแก้ปัญหาเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน

ผมนายฉลามเขียว อ่านทั้ง 10 ข้อแล้วเกิดความรู้สึกทันที  สงสารข้าราชการทหาร  ที่จะต้องมาเป็นผู้จดบันทึกว่าแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละฝ่าย แต่ละพรรคการเมือง  พูออะไร

 ท่านพล.อ.ประวิตรครับ ทำไมท่านไม่ทำให้ง่ายกว่านี้  ก็ส่งคำถามไปให้กลุ่มต่างๆเขียนมาเป็นตัวอักษรจะง่ายกว่านะครับ

ข้าราชการกระทรวงกลาโหมทุกคนท่านก็มีงานประจำอยู่  แต่จะต้องมานั่งฟังคนพูดพล่าม 3 เดือน  มันก็น่าเวทนา

ฉลามเขียว ไม่ได้รับเชิญไปพูด แต่ขอตอบคำถามข้อ 5 ว่า....

นักข่าวทุกคนมีเจ้านายอยู่แล้ว คือ ประชาชน  จงให้ประชาชนตัดสินนักข่าว  อำนาจรัฐไม่ต้องมายุ่ง...

เลิกพูดได้แล้วคำว่า...ให้สื่อคุมกันเอง  เพราะมันจะไม่มีเลยนักข่าวที่จะยอมให้นักข่าวคนอื่นมาควบคุมตัวเอง

และผมเขียนเสนอท่าน พล.อ.ประวิตร สั้นๆนิดเดียว

ประกาศวันเลือกตั้งใหม่เถอะครับ ผมสงสารทุกคนที่ทำธุรกิจค้าขายด้วยความยากลำบาก

 

ฉลามเขียว

10 กุมภาพันธ์ 2560

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วาง 10 ข้อปรองดองห้ามเสนอนอกกรอบ

ARCHIVE BLOG

ฉลามเขียว : รัฐบาลจะมีเงินใช้ได้แค่ 16 วัน – จริงหรือ

ฉลามเขียว : รัฐบาลจะมีเงินใช้ได้แค่ 16 วัน – จริงหรือ

ทุกกิจการรอการกลับคืนสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย ...เพื่อฟื้น แต่ขณะนี้รัฐบาลต้องตอบคำถามด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนสงสัยให้ได้…
ฉลามเขียว : มนุษย์อันตรายที่สุดสำหรับพล.อ.ประยุทธ์คือ............

ฉลามเขียว : มนุษย์อันตรายที่สุดสำหรับพล.อ.ประยุทธ์คือ............

เงินคงคลังไม่ใช่เรื่องใหญ่คอขาดบาดตาย แต่ที่หนักกว่าคือ การลงทุนจากต่างประเทศได้หดหายไปจริง…
ฉลามเขียว : มันคือ...มุกแป้ก

ฉลามเขียว : มันคือ...มุกแป้ก

หลังจากติดตามความเป็นไปทางการเมืองของไทยในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ฉลามเขียวฟันธงว่า…
สหรัฐฯจะรัฐประหารตัดหน้าไทย...?

สหรัฐฯจะรัฐประหารตัดหน้าไทย...?

ทหารสหรัฐจะรัฐประหารเพื่อโค่นอีตาทรัมป์ลงซะก่อนที่ชาติสหรัฐจะย่อยยับมากไปกว่านี้รึไม่.....แต่ก็ขอเน้นๆ…
ฉลามเขียว: รัฐประหารในไทยปี 2017

ฉลามเขียว: รัฐประหารในไทยปี 2017

เชื่อรึ จะมีรัฐประหารในไทยอีกครั้งในปี 2017 นายฉลามเขียว จึงจับประเด็นของหนังสือพิมพ์สหรัฐอเมริกา…

VARIETY PROGRAMMES

THAILAND

video
 วิถีชีวิตคน ตจว.กลับภูมิลำเนา ที่ต้องเปลี่ยนไป
ปชช.ต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในกทม. ต้องปรับแผนการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงหยุดยาว จากที่เคยกลับด้วยกันเป็นหมู่คณะ นั่งโดยสารรถยนต์ในกระบะท้าย สงกรานต์ปีนี้ พวกเขาต้องแยกย้ายกันเดินทาง เพราะเกรงกลัวต่อ กฏหมายจราจรภายใต้ ตามมาตรา 44 ที่ไม่อนุญาติให้นั่งกระบะ
TOP
NOW :