MORE NEWS

THAILAND

video
สตง.ยืนยันสอบงบกลาง-เงินบริจาค 'ราชภักดิ์'
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยืนยันว่าจะตรวจสอบเงินบริจาค ในการก่อสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ด้วย เพราะเป็นการบริจาค ให้ส่วนราชการ

VOICE TV TWEETS

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 12:00

video
เรียกร้อง 'พล.อ.อุดมเดช' ลาออก
พรรคเพื่อไทย เรียกร้องพลเอกอุดมเดช ลาออก ย้ำรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต้องตรวจสอบอุทยานราชภักดิ์ หลังปรากฏข้อเท็จจริงใหม่ ใช้เงินงบกลาง กว่า 63 ล้านบาท

VARIETY PROGRAMMES

TECH FEED

video
Tech Feed: "PODD" เครื่องมือช่วยควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น
PODD โครงการที่ Opendream บริษัทเทคสตาร์ทอัพของคนไทย และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดทำขึ้น ให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล สามารถส่งรายงานความผิดปกติของสัตว์ในพื้นที่ ด้วยการถ่ายภาพและกรอกรายละเอียดผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตดีไวซ์

WORLD

video
มาเฟียอิตาลีเตือนไอเอสอย่ายุ่งกับนิวยอร์ก
โจวานโน กัมบินี ลูกชายของเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียอิตาลีเตือน ไอเอสอย่ายุ่งกับนิวยอร์ก เผยแก๊งมาเฟียจะทำหน้าที่ให้ดีกว่า FBI และหน่วยความมั่นคงอื่นๆ ของสหรัฐฯ พร้อมระบุให้แก๊งมาเฟียทั่วโลกใช้โอกาสเหล่านี้ในการแสดงศักยภาพ
TOP
NOW :